Priser

Vores priser er afhængig af den tid vi bruger på vandet.

TIMEPRIS FOR RIB

VINDMØLLETUR

ØRESUND RUNDT

TRANSPORT I ØRESUND

firmatur i rib båd

Kr. 4750,- pr. time

Tilkøb:
Havnetransport i Københavns Havn:
Kr.1250,- Pr. 30. min.

Kr. 10800,- 2,5 time.

Se de kolossale vindmøller i Øresund på tætteste hold.
Oplev at være omgivet af roterende 10 tons vinger. Efterfølgende gør vi holdt på Trekroner til med en lille forfriskning.
Øresund Syd

Kr. 10800,-  2,5 time.

Vælg denne tur hvis i ønsker en spændende ekspedition rundt på Øresund.
soefort trekroner

Fra Kr. 1250,-

  • Trekroner Kr. 1250,-
  • Ungdomsøen Kr. 1250,-
  • Flakfort Kr. 1500,-
  • Hven Kr. 3950,-

MOTORBÅDEN RIE

HAVNE TAXA

POLTERABEND

Fra Kr. 2500,- pr. time

Københavns havn: kr. 2500,-pr./time
Øresund: kr. 3000,- pr./time
Halve timer: kr.1250,-
Der er mulighed for forplejning om bord.

Kr. 1250,- pr. 30 min.

Havne taxa tilbydes med alle både i vores flåde inden for Københavns havn.

Fra Kr. 2000,- pr. 30 min.

Lørdag er polterabenddag, derfor har vi andre priser og tilbud alle lørdage.
Priser er per 12 personer. Priser er i DKK. inkl. alle omkostninger, dog ikke eventuelle havneafgifter. Fri opsamling og afsætning i området mellem Kastrup, København og Skovshoved på time ture. Takst for ventetid pr. påbegyndt halve time: Kr. 900,-

Ved booking:
Firmaer modtager faktura.
Private skal betale depositum kr. 1500,- for endelig reservation inden 24 timer.

Vores konto er Danske Bank: 4180 3148164134.

Skriv kontaktpersonens navn, mobilnummer, og dato for sejladsen på indbetalingen.
Resterende afregning skal ske ved turens start enten kontant eller via MobilePay, vi tager ikke dankort.
Handelsbetingelser.

Priser:
Alle priser på websitet angives inkl. samtlige afgifter og skatter m.m og er i danske kroner (DKK). Pris omfatter bestilte tur/transport + eventuelle tilvalg. Undtaget herfor er eventuelle havneafgifter. Reservationsgebyr udgør 15% af totalbeløb og kan ikke refunderes. Sejlads af indre Danske farvande er fritaget moms.

Firmakunder: Faktura fremsendes som pdf-fil til rekvirent via mail.

Privatekunder: Depositum skal indbetales straks efter reservation. Restbeløb kontant før sejlads.
Indbetalt depositum returneres ved rettidig afbestilling.

Levering:
Sejlads afvikles i hht. aftalegrundlaget i mail. Herunder afgangstid, mødested, varighed og destiantion.

Hvis der er noget der ikke stemmer overens med det bestilte, skal du omgående efter modtagelse af bekrætigelse tage kontakt til RibAlex.dk med henblik på at afhjælpe evt. fejl.

På dagen for selve sejladsen/arrangementet gælder: Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde, og i fald det er muligt / nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden. Gældende takst for ventetid fremgår under priser. pr. påbegyndt halve time.

Fortrydelsesret:
Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at reservisten hurtigst muligt tager kontakt til RibAlex.dk via mail, såfremt det måtte blive nødvendigt at ændre eller annullere en booket tur.

Afbestilling eller nedjustering af sejltid/omfang skal ske med mindst 14 dages varsel før aftalt sejlads. Ved reservation af mere end 2 Rib´s (stor-arrangement) øges afbestillingsfristen til 4 uger. (refundering af reservationsgebyr, kreditkortgebyrect. er ikke muligt).

Senere afbestilling/nedjustering kan ikke finde sted og reservation faktureres til fuld pris.

Mængderabat opnået på grundlag af en bestilt mængde sejlads, kancelleres ved enhver nedjustering.

Udgår enkelte fartøjer under stor-arrangementer gives refusion i hht. den af stor-arrangementes procentvise nedjustering og kun i forhold til prisen for det enkelte fartøj. Gennemføres stor-arrangement trods frafald, uden betydelig gene for rekvirent, sker refusion per kulance. For RibAlex.dk eventuelle formidling af omkostninger til tredjepart i forbindelse med afvikling af arrangementer (f.eks. leje af land/vandareal, deposita, eksternt udstyr, mandskab, fartøjer, ect. ect.) Gælder vort reservationsgebyr og tredjeparts handelsbetingelser.

Force majeure: Under forhold hvor bestilt sejlads umuliggøres af teknisk nedbrud, havari eller uvejr og derfor helt eller delvis må aflyses fra vores side, kan RibAlex.dk ikke gøres ansvarlig for rekvirents evt. økonomiske tab.

Vigtigt: Aftalt tid er afgangstidspunktet. Mødetid er minimum 15 min. før afgang på aftalt sted. Ved forsinket fremmøde og i fald det er muligt og eller nødvendigt kan sejltiden forskydes ækvivalent med forsinkelsen mod betaling af ventetiden.
Takst for ventetid: Dkr. 900,- pr. påbegyndt halve time.

Billetter og gavekort kan ikke refunderes efter pladsreservation.

Bankforbindelse:
Bank: Danske Bank
Konto: 4180 3148164134
Swift: DABADKKK
IBAN: DK 1930 00 3148164134

MobilePay: 94420

Firmaoplysninger:
RibAlex.dk, -en del af CPH Shipping Gruppen.

CPH Shipping ApS
Refshalevej 340
DK-1432 København K
CVR: 26195349
Tel. +45 2840 6870

Zone kort for RibAlex.dk

Zone 01 – Inkl. i vores priser
Zone 02 + 1500 DKK
Zone 03 + 1750 DKK
Zone 04 + 2500 DKK
Havneafgift!

Zone kort - Øresund

Zonekort - København centrum